Знак для товарів та послуг

Відомості з Державного реєстру

свідоцтв України на знаки для товарів та послуг

 

 
 

 

Джерело: http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=213574